Text Size

Аналітична on-line платформа NOKS

Новий програмний продукт компанії NOKS FISHES аналітична on-line платформа NOKS — це система виводу результатів моніторингу ЗМІ та зовнішньої реклами з можливістю сортування, аналізу та графічної інтерпретації цих даних. Такий функціонал призначений насамперед для того, щоби допомогти піарникам та маркетологам робити ґрунтовний аналіз усього спектру дій у царині зовнішніх комунікацій і реклами власної компанії та конкурентів, і , як результат, контролювати ситуацію на ринку та правильно керувати маркетинговою стратегією компанії.

Коротка відеопрезентація платформи NOKS

 

 

Головне вікно on-line платформи NOKS 1.1 виглядає так:

Нагорі є вікно пошукового модуля. Під ним знаходиться панель управління виводом моніторингової інформації. Далі — власне головне вікно, а праворуч від нього розташовано модуль вибору часового проміжку та низка меню: «Діаграми», «Рубрики», «Категорії реєстру» та «Фільтрація».

Почнемо знайомитися з функціоналом продукту.

Загалом, функціонал платформи NOKS 1.1 розроблений так, щоби надати можливість користувачеві через web-інтерфейс:

• бачити в обсязі та динаміці картину PR- та маркетингової стратегії компанії, ТМ, конкурентів;

• оперативно отримувати звіти про статистику та імовірну вартість PR-резонансу;

• оперативно отримувати звіти про статистику, контент і вартість рекламних кампаній.

Зручна система фільтрації даних, що реалізована в NOKS 1.1, дозволяє користувачеві якнайтонше налаштувати вивід даних в режимі on-line за вибраними параметрами. Розглянемо функціонал платформи на прикладі розділу для банківського сектору.

Перший параметр фільтрації — часовий проміжок — встановлюється двома показниками, початковою та кінцевою датами. 2-й параметр, «Теми», дозволяє виокремлювати або виключати теми повідомлень. Система виводить на два списки тем — дозвільний та заборонний, з них і можна вибирати. Списки з екрану не редагуються. Кнопка «Довідка» виводить таке вікно:

3

3-й параметр, «Ключові слова», дозволяє виокремлювати або виключати публікації, які містять вибрані слова. Слова подаються дозвільним та заборонним списками. Списки з екрану не редагуються. Кнопка довідка виводить на екран підказку.4-й параметр, «Джерела», дозволяє виокремлювати або виключати окремі ТВ- та радіоканали, друковані ЗМІ та Інтернет-видання, їх у списку більше 6 тис! Назви джерел подаються дозвільним та заборонним списками. Списки з екрану не редагуються. Кнопка довідка, як і в попередніх випадках, виводить на екран підказку. Для отримання більш широкого вибору — по видах ЗМІ — ліворуч є спеціальне меню «Фільтрація», де можна вибрати «Інформаційні агенції», «Друковані загальноукраїнські ЗМІ» і т.п. Це меню виглядає так:

4

Вкладки «Публікації (5)» та «Р.Б.(6)» дають можливість роздільного перегляду публікацій та рекламних блоків. При перегляді публікацій, окрім друкованих матеріалів, система також може надавати доступ до аудіо- та відеофайлів.

Згідно з установленими параметрами система виводить на екран публікації у вигляді дайджесту, де кожна з публікацій є проіндексованою за такою схемою:

  1. Час занесення до бази.
  2. Заголовок публікації.
  3. Жанр публікації.
  4. Назва видання.
  5. Тип видання.
  6. Категорія видання.
  7. Дата виходу.
  8. Перехід до оригіналу (за можливості).
  9. Анотація публікації.

Так це виглядає на екрані:

Пошуковий модуль (7), що згори, дозволяє знаходити будь-які елементи тексту, але найбільш ефективним він є у пошуку несистемних або індивідуальних елементів, типу «4,2 млн гривен», Financial Overseas, «Синтал’ Д». Модуль гарно працює з цифрами та словами як кириличного написання, так і латинськими. Інформаційна кнопка модуля виводить таке віконце:

6

Насамкінець, вкладка «Сформувати моніторинг» (8)дає можливість користувачеві зберегти відібрані дані у вигляді Word, Excel або PDF файлу.

Графічний модуль платформи NOKs 1.1 дозволяє виводити на екран діаграми за підсумком медійної активності суб’єктів ринків і має таке меню.

7

Пункт «Представленість досліджуваних банків» виводить на екран лінійчаті діаграми «Акції», «Банкомати», «Відділення», «Продукти та послуги», що розташовано одна під одною.

Під назвою кожна діаграма містить інформацію про часовий період представлення. У правому верхньому куті кожної є дві кнопки — роздрукувати та зберегти як малюнок (формат малюнку можна вибрати з меню, що випадає). На усіх діаграмах горизонтальні смуги двох кольорів напроти назв банків зображують кількість публікацій: жовті — суб’єктні згадування, тобто, де банкіри від себе розповідають, сині — об’єктні, це в яких журналісти про банки пишуть. У кінці смуг цифри показують підрахунок. При наведенні на смугу мишею, виникає віконце із назвою банку та кількістю суб’єктних та об’єктних публікацій.

Якщо ж клацнути по смузі, у новій вкладці відкриється список публікацій, які цю смугу спричинили. Кнопки здолу діаграми дозволяють вимикати жовті й сині смуги. Якщо виділити кілька смуг мишею, усі решта роз’їдуться і на діаграмі залишаться лише виділені. Щоби це масштабування скасувати, треба натиснути на словаresetzoom, що виникають в процесі ефекту.

Наступний розділ графічного модуля — «Динаміка бренду».

2.1

Тут представлені діаграми «Якість представленості групи досліджуваних банків (кількість публікацій, середнє значення)», «Якість представленості групи досліджуваних банків (рейтинг сприйняття, частка згадувань)»,

«Якість представленості».

Це групові діаграми, де на горизонтальній осі показано назви банків, а на вертикальній — цифрові показники. Далі розташовано індивідуальні для кожного банку діаграми, де на горизонтальній осі відкладено дні обраного часового проміжку: «Динаміка зміни якості представленості»

«Динаміка зміни числового еквіваленту подієвої та авторської тональності на тлі зміни якості згадувань».

Після того є групова діаграма якості представленості за тональністю рейтингів та згадувань.

 

За тим індивідуальні діаграми по банках і днях тижня.

Усі діаграми можуть бути збережені та роздруковані, відгукуються на наведення миші, кліки, чи зміну масштабування.

Наступний розділ меню — «Графічна представленість рекламної активності».

3.1

Тут представлені діаграми грошового еквіваленту рекламних проявів банків за вибраний період.

Переходимо до розділу «Значення 20 основних банків з сумарним значенням по категоріях».

4.1

Особливість цього розділу полягає у тому, що тут наведено дані без урахування тональності публікацій(вона враховуватиметься у наступному розділі). Перша діаграма називається «Сумарне значення 20 основних банків у розрізі категорії без урахування тональності».

Ми бачимо дві смуги, горішня — суб’єктні публікації за період, нижня — об’єктні, обидві показують кількість публікацій в одиницях. Смуги розбиті на категорії «Загальні новини», «Продукти та послуги», «Банкомати», «Відділення», «Акції». Наступна діаграма — те ж саме, але банки представлено поіменно.

Наступна діаграма — це те ж саме, але у відносних величинах, де кількість публікацій узято за 100%. І остання у цьому розділі група діаграм показує усе те ж саме, але лише для перших публікацій, без урахування передруку.

Останній розділ графічного модуля має назву «Значення 20 основних банків з інформацію за тональністю».

5.1

Перша діаграма називається «Сумарне значення 20 основних банків». Ми і тут бачимо дві смуги, горішня — суб’єктні публікації за період, нижня — об’єктні, обидві показують кількість публікацій в одиницях. Смуги розбиті на три частини за тональністю «Негатив», «Позитив», «Нейтрал».

Далі діаграма — те ж саме, але поіменна.

Наступна — поіменна у відносних значеннях. Наступною розміщено діаграму «Сумарне значення 20 основних банків (без передруку)».

І насамкінець дві традиційних уже поіменних діаграми з абсолютними та відносними показниками. Ну і в кінці меню «Діаграми» на прохання користувачів ці показники надаються з розбивкою по категоріях «Акції», «Відділення», «Банкомати», «Продукти та послуги» та «Загальні новини».

Структурна схема роботи on-line платформи NOKS

Це була коротка розповідь про функціональні можливості аналітичної on-line платформи NOKs 1.1. Треба додати, що цей програмний продукт повністю створено фахівцями компанії NOKs fishes, він пройшов експертний аудит і його визнано як такий, що повністю відповідає Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Під час презентації ринку нової оn-line платформи, керуючий партнер компанії NOKs fishes Олег Кононенко робить наголос на об'єднанні в її рамках даних, що характеризують дії PR- та маркетинг фахівців з реалізації іміджевої, брендингової і маркетингових стратегій. «Така конвергенція і даних, і модулів, що їх аналізують, в єдиній on-line платформі надасть усім учасникам маркетингового процесу додаткові можливості, щоб більш уважно вивчати дії одне одного в питаннях роботи над іміджем компанії, ТМ, бренду, так і більш оперативно вносити корективи в роботу всієї команди, якщо дії окремих її підрозділів відхилилися від затвердженого підприємством маркетингового та іміджевого мейнстріму», — зазначив Олег Кононенко.

«Наш банк вже рік користується такою розробкою компанії як NOKs 1.1.», — Зазначає керівник управління зв'язків з громадськістю ВТБ Банк ( Україна ) Наталія Бондаренко. Наголос один з топ-менеджерів банку робить на графічній візуалізації та якісних характеристиках медіарезонансу, методика розрахунку яких дозволяє оцінити (за допомогою індикативних характеристик) лояльність ЗМІ до наших і конкурентним інформаційним приводів, насиченість нашого резонансу і резонансу конкурентів інформаційними приводами, а також імовірність впливу наших і конкурентних інформаційних приводів на аудиторію медіа. «Додавання в on-line платформу модуля, що аналізує рекламні прояви банку, повинно, очевидно, розширити наші можливості у сфері аналізу збігу зусиль усіх підрозділів банку на просуванні актуалізованих для нас сегментів маркетингової стратегії банку», — припускає керівник управління зв'язків з громадськістю ВТБ Банк (Україна).